Krakowskie klasztory i Kopiec Kościuszki

6.03.17

Niemal każdy turysta swój spacer po Krakowie rozpoczyna od Starego Miasta i Wawelu – to zrozumiałe i jak najbardziej słuszne. Jednak planując kolejne wędrówki warto udać się w zachodnią część miasta, gdzie znajdują się wyjątkowe zabytki sięgające czasów średniowiecza, baroku oraz cesarskiej Galicji. Położone w malowniczej scenerii potężne klasztory należą do najpiękniejszych i najcenniejszych w południowej Polsce, a budowle związane z Twierdzą Kraków imponują swą potęgą. Najbliżej Wawelu znajduje się Klasztor Sióstr Norbertanek na Salwatorze, który jest – po Wawelu – największym kompleksem zabytkowym Krakowa. Jego historia sięga XII wieku, gdy dziedzic tych terenów Jaksa Gryfita, po wyprawie krzyżowej ufundował klasztor i kościół. Inne przekazy powstanie klasztoru łączą z pojawieniem się w Krakowie najstarszego zgromadzenia sióstr zakonnych w Polsce, czyli przybyłych z Pragi norbertanek. Mury i baszty pochodzą z czasów króla Władysława Jagiełły, a najpotężniej klasztor prezentuje się z prawego brzegu Wisły. Położony na wzgórzu Klasztor Kamedułów na Bielanach urzeknie każdego ciszą, spokojem, oraz oddaleniem od spraw doczesnych. Jest jednym z 9 klasztorów tego zgromadzenia na świecie, którego bracia żyją zgodnie z surowymi regułami opartymi o naukę św. Benedykta. Krakowski kościół i klasztor powstał w 1603 roku, gdy marszałek wielki koronny Mikołaj z Podhajec Wolski osadził w tym miejscu zakonników. Pokora, modlitwa, praca – to codzienność kamedułów. Kobiety wpuszczane są do kościoły tylko 12 dni w roku, natomiast do części klasztornej nie mogą wejść – ma to służyć skupieniu i stałej łączności z Bogiem. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu należy do najstarszych tego typu obiektów w Polsce. Ufundowane prawdopodobnie w 1.044 roku przez Kazimierza I Odnowiciela, należy do najcenniejszych budowli w naszym kraju. Klasztor i kościół położony jest na wapiennym wzgórzu nad brzegiem Wisły i jest przykładem warownych budowli średniowiecznych. Podziwiać tu możemy wspaniałe zabytki sztuki sakralnej, oraz potężne mury obronne klasztoru. Po odwiedzeniu miejsc, gdzie najważniejsze jest skupienie i zaduma nad płynącym czasem, warto odwiedzić jeszcze jedną niezwykłą budowlę, czyli Kopiec Kościuszki. Jest to jeden z czterech kopców jakie znajdują się na terenie Krakowa, który powstał w 1820 roku, by upamiętnić bohatera narodowego Tadeusza Kościuszkę. Na niezwykły charakter tego miejsca wpłynęły decyzję władz austriackich, by kopiec w latach 1850-56 otoczyć pierścieniem murów obronnych, będących fragmentem Twierdzy Kraków (Fort Cytadelowy 2 „Kościuszko”). Dziś z kopca możemy objąć wzrokiem niemal cały Kraków, oraz popatrzeć na Beskidy, które od południa otaczają królewskie miasto.

powrót