Przewodnik Cieszyn

29.10.13

Cieszyn – transgraniczne miasto podzielone na polską i czeską część nurtami Olzy. Legendarnymi założycielami Cieszyna byli książęta piastowscy Bolko, Leszko i Cieszko, którzy w 810 roku spotkali się po długiej wędrówce i z radości wielkiej założyli miasto – na miejscu spotkania stoi dziś Studnia Trzech Braci. Ponoć w każdej legendzie jest ziarnko prawdy, dodajmy do niego trochę faktów.

 W miejscowości Podobory (czeski Chotobuz) w VIII wieku powstał gród słowiańskiego plemienia Gołęszyców. Posiadał kilka wałów obronnych, palisadę, most zwodzony, dwa podgrodzia i akropol (siedzibę władcy), a zwany jest Starym Cieszynem. Przetrwał najazdy Państwa Wielkomorawskiego, jednak zaczął pustoszeć na przełomie XI/XII wieku bowiem osadnictwo przeniosło się na drugą stronę Olzy – na Wzgórze zwanym dziś Piastowskim, czyli do obecnego Cieszyna. Powstał tam potężny zamek, poniżej którego rozbudowywało się miasto.

W 1290 roku powstało niezależne Księstwo Cieszyńskie, a jego pierwszym władcą został Mieszko I Cieszyński. Największy rozwój Cieszyna miał miejsce za panowania księcia Przemysława I Noszaka, który nadał nowe prawa miejskie (na wzór Wrocławia) i w miejsce drewnianego, wniósł zamek murowany. W 1327 roku wraz z innymi księstwami śląskimi, stał się lennem państwa czeskiego, a następnie po przejęciu tronu czeskiego i węgierskiego przez Habsburgów rozwijał się jako wschodnia część Austrii. Wielkim wydarzeniem było niewątpliwie to, co stało się w 1805 roku, bowiem w ucieczce przed Napoleonem zjechał do Cieszyna dwór cesarski i na parę miesięcy miasto stało się stolicą Monarchii Habsburgów.

W 1869 roku doprowadzono do miasta kolej i wokół niego zaczęła tworzyć się dzielnica przemysłowa. Po I wojnie światowej decyzją rady Ambasadorów w Spa, Cieszyn został podzielony wzdłuż rzeki Olzy: prawobrzeżną część przydzielono Polsce, lewobrzeżną Czechosłowacji i stan ten utrzymał się do dnia dzisiejszego.

Po polskiej stronie znajduje się historyczne centrum miasta z najcenniejszymi zabytkami.

 Trasa turystyczna z przewodnikiem:

 1. Wzgórze Piastowskie:

– Browar Bracki

 – Wieża Piastowska – panorama Cieszyna i Beskidów Morawsko-Śląskich

 – Rotunda p.w. św. Mikołaja – poł. XI wieku, jeden z najcenniejszych zabytków budowli sakralnych w Polsce

 – Wieża ostatecznej obrony

 – Zamek Habsburgów (obecnie siedziba Szkoły Muzycznej)

 2. Cieszyńska Wenecja – dzielnica cieszyńskich rzemieślników

 – Aleja wzdłuż Młynówki

 – Dawny browar miejski

 3.Studnia Trzech Braci

4.Kościół p.w. św. Marii Magdaleny

 5. Rynek (historia lokacji, herb Cieszyna) :

 – Ratusz i renesansowe kamieniczki

 – Hotel „Pod brunatnym jeleniem”

 – Dom Polski

 6. Pałac Larischów – Muzeum Śląska Cieszyńskiego

 7.Kościół Jezusowy w Cieszynie (XVIII w.) – „Kościół Łaski”, jedyna świątynia ewangelicka tego typu w Polsce

 8.Pomnik Księcia Mieszka I Cieszyńskiego w Lasku Miejskim

 9. Ulica Głęboka – główny trakt Cieszyna

 10. Teatr Polski

 11. Most Przyjaźni na Olzie – spacer po czeskim Cieszynie

 – Hlawni Triva – Ulica Główna

 – Muzeum Ziemi Cieszyńskiej

 – Rynek (historia powstania placu i kamienic)

 – Dworzec Kolejowy

 – Hotel „Piast”

 12. Most Wolności na Olzie – powrót do polskiego Cieszyna

 

powrót