Przewodnik Wadowice i Kalwaria Zebrzydowska

19.10.13

W Beskidach są miejsca szczególne, które przyciągają ludzi z całego świata. Należą do nich malowniczo położone miejscowości: związane z osobą papieża Jana Pawła 2 Wadowice i wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Kalwaria Zebrzydowska.

Wadowice – rodzinne miasto Karola Wojtyły. Tutaj przyszedł na świat (22.05.1920 r.), dorastał, uczył się w szkołach (powszechnej/gimnazjum), kształtując swą osobowość i duchowość przyszły papież. Tutaj przyjął chrzest, pierwszą komunię i bierzmowanie. W Wadowicach zetknął się z teatrem i z turystyką górską a wyjechał z rodzinnego miasta, gdy miał 18 lat by studiować w Krakowie. W 2005 roku w mieście wytyczono „Szlak papieski”, który prowadzi przez 11 miejsc związanych z Janem Pawłem 2. Wsłuchajmy się w słowa„…Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło” i wraz z przewodnikiem odwiedźmy:

 – Muzeum Miejskie (ekspozycja poświęcona papieżowi)

 – Dom Rodzinny Jana Pawła 2

 – Bazylika Mniejsza pw. ONMP

 – Szkoła Powszechna (dziś Urząd Miejski)

 – Dawna Cukiernia Karola Hagenbuhera (kremówki)

 – Gimnazjum (dziś Liceum im.Marcina Wadowity)

– Klasztor Ojców Karmelitów Bosych – Sanktuarium św. Józefa

– Kościół pw. św. Piotra Apostoła

– Koszary 12 Pułku Piechoty

– Klasztor Sióstr Nazaretanek

– Gmach „Sokoła” (obecnie Dom Kultury)

Kalwaria Zebrzydowska – minęło już ponad 400 lat kiedy to Mikołaj Zebrzydowski rozpoczął wcielać w życie swoje marzenie i rozpoczął budowę kalwarii upamiętniającej Mękę Pańską. Wzorował się na modelach budynków przywiezionych z Jerozolimy wkomponowanych w porośniętą pięknym drzewostanem górę Żarek w pobliżu starej, dobrej Lanckorony. Jego dzieło kontynuował syn Jan, a następnie wnuk Michał. Powstał jeden z najcenniejszych zespołów budynków sakralnych, który stał się miejscem kultu maryjnego (Sanktuarium z cudownym obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej) i ośrodkiem pielgrzymkowym (nabożeństwa Dróżki Pana Jezusa – 28 stacji i Dróżki Matki Boskiej – 24 stacje). W 1999 roku „Polska Jerozolima” została wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a w uzasadnieniu czytamy, że:”Kalwaria Zebrzydowska stanowi wyjątkowy pomnik kultury, w którym krajobraz kulturowy posłużył jako rama symbolicznego przedstawienia Pasji Chrystusa w formie kaplic i alei (…) o wielkim pięknie i wielkiej wartości duchowej, w którym elementy stworzone przez człowieka łączą się harmonijnie. (…) Kalwaria Zebrzydowska jest wyjątkowym przykładem tego typu krajobrazu w wielkiej skali, który integruje piękno naturalne, cele duchowe i koncepcje ideału parku barokowego”.

 

powrót