Spisz i Stara Lubowla

2.09.15

Na słowackim Spiszu odnajdziemy jedne z najcenniejszych zabytków architektury i sztuki, oraz szlaki turystyczne, które uważane są za najatrakcyjniejsze w tym rejonie Karpat. Wędrując po Spiszu odwiedzimy wiele miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, poczujemy oddech dawnych wieków w urokliwych miasteczkach, oraz aktywnie spędzimy czas w Tatrach, Słowackim Raju, Magurze Spiskiej, Górach Lewockich i Pieninach. Ale słowacki Spisz warto także odwiedzić z tego względu, iż żaden inny region tego kraju nie jest tak mocno związany z historią Polski. W 1412 roku król Władysław Jagiełło pożyczył Zygmuntowi Luksemburskiemu 37 tysięcy kop groszy praskich (7 ton srebra !) na cele wojny z Wenecją. Zastawem pożyczki była dzierżawa Lubowli, Podolińca, Gniazda, oraz 13 miast spiskich, a stan ten trwał do 1769 roku, gdy na te tereny wkroczyła armia austriacka. Spiszem władały możne polskie rody między innymi Kmitowie, Lubomirscy, oraz Potoccy, dbajac o rozwój tej pięknej krainy.

Poznając przyrodę i zabytki Spisza warto odwiedzić:

Zamek Spiski (UNESCO) – największy kompleks zamkowy w tej części Europy, którego założenia pochodzą z przełomu XI/XII wieku. Władały nim możne rody węgierskie (m.in. Turzonowie), a urodził się tutaj Jan Zapolya, przyszły król Węgier. Obecnie mieści się tutaj Muzeum Spiskie poświecone dziejom zamku, broni i prawu średniowiecznemu.

Spiskie Podgrodzie (UNESCO) – najstarsza osada niemiecka na Spiszu, będąca początkowo rzemieślniczym zapleczem zamku, a następnie rozwijała się od niego niezależnie. Najcenniejszym zabytkiem jest romański kościół, przebudowywany w późniejszych wiekach, ale podziwiać możemy także renesansowy ratusz, oraz zabudowania klasztorne.

Spiska Kapituła (UNESCO) – miejsce nazywane „słowackim Watykanem” to miasteczko warowne będące siedzibą biskupów spiskich. Świetnie zachowane zabytki w średniowiecznym układzie tworzą niezwykle cenny zespół architektoniczny, na który składa się Katedra św. Marcina, Brama Górna i Dolna, Pałac Biskupi, Wieża Zegarowa, Seminarium i budynki dla księży czyli Kanonia.

Lewocza (UNESCO) – pierwsza słowiańska osada powstała tutaj na przełomie XI/XII wieku, a a ciągu wieków miasto rozwinęło się w najprężniejszy ośrodek na Spiszu. Do dziś zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, będący jednym z najcenniejszych w Karpatach. Znajduje się tutaj drugi co do wielkości kościół na Słowacji (pw.św. Jakuba) z najwyższym ołtarzem gotyckim autorstwa Pawła z Lewoczy, renesanowy Ratusz Miejski, średniowieczna „klatka hańby”, liczne kościoły, klasztor, spory fragment murów obronnych i szereg pięknych kamienic mieszczańskich.

Zamek i Skansen w Starej Lubowli – niezwykłe miejsce, gdzie możemy poznać dzieje możnych rodów magnackich władających Spiszem, oraz pospacerować wśród drewnianych domostw charakterystycznych dla ludu mieszkającego na tym terenie. Zamek w Starej Lubowli to miejsce związane z historią Polski, to tutaj podczas „potopu szwedzkiego” przywieziono insygnia królów polskich, by uchronić je przed rabunkiem. Dziś możemy zwiedzić ekspozycje muzealne, posłuchać dawnej muzyki, oraz uczestniczyć w pokazie ptaków drapieżnych – a wszystko to w klimacie wolno płynącego czasu magicznego Spisza.

(Zdjęcia Zamku Spiskiego i Spiskiej Kapituły: Źródło Wikipedia)

powrót