Mapa Zadziela

Fabryka w Zadzielu Zadziele położone było w północnej części Kotliny Żywieckiej a prowadziła do niego droga biegnąca ze Starego Żywca. Rozgałęziała się, tworząc tzw. dolną drogę (zachodnią), która biegła w stronę Tresnej, oraz górną (wschodnią), którą dotrzeć można było do Oczkowa. Obydwie połączone były bitym traktem, który był centralnym miejscem osady. Wieś zamknięta była od strony zachodniej nurtem Soły, od północy jej granice stanowiły beskidzkie stoki, czyli opadające ku kotlinie zbocza z zabudową pobliskiego Zarzecza i Tresnej. Na północnym wschodzie sąsiadowała z Oczkowem, a  na zachodzie z tak zwanymi Górnymi Działami. Za nimi położone były najbliższe wioski: Łękawica i Moszczanica. Przez wieś płynęły dwa potoki: Moszczanica oraz Łękawka, które stanowiły prawobrzeżne dopływy Soły. Rzeczki te przecinały wspomniane główne drogi zadzielskie, a w miejscach tych zbudowane były drewniane mosty. Największy z nich usytuowany był na Sole pomiędzy Starym Żywcem a Zadzielem i przeprawą tą można było dostać się do Zarzecza.

Spacer po Zadzielu DZIELNICE I PRZYSIÓŁKI ZADZIELA:
„Za Wodą" – blisko rzeki Łękawki,
„Pasieczki" – okolice stawów dworskich,
„Mokradle" – nad Sołą , dochodząca do stawów,
„Podborze" lub „Pod Grapą” – pod lasem w okolicach Tresnej,
„Myszyniec" – blisko Soły, tzw. Dolne Zadziele lub Myto,
„Rakoczka” – okolice drogi na Moszczanicę,
„Za Gowinami" – okolice Soły,
„Kolonia”- zabudowa wokół fabryki „Wschód”,
„Bory” – dzielnica na Działach Zadzielskich,
„Isep” – boisko wraz z okoliczną zabudową, przylegające do Kolonii,
„Rędzina” – dzielnica przylegająca do wsi Moszczanica.

Mapa Zadziela
Zamów książkę

Mapa dołączona jest do książki w formacie A3.
Jej autorami są Józefa i Stanisław Słonka.