„Zadziele - piękna wioska, wszystko miała, zakłady, krawiec, kompletnie nie trzeba było nic, w pierniki gospodarzy, ludzie się zgadzali i blisko do miasta”

Józefa i Stanisław Słonka

Józefa i Stanisław Słonka

Słowa te są wspomnieniem moich dziadków o miejscu, w którym się urodzili i wychowywali - o Zadzielu. Jestem potomkiem zadzielskich rodzin i czuję w sobie powinność przechowania i utrwalenia ich historii. Zaprezentowania czasów, gdy społeczność wiejska tworzyła żywy, znający się nawzajem organizm, gdy człowiek nie był anonimowy, a wszystkie sprawy rozwiązywane były z konkretnym człowiekiem. Gdzie, pomimo bardzo skromnego życia, pomagano sobie „po sąsiedzku”, dzielono się tym, co dobre, i wspólnie unikano tego, co złe.

Zdjęcia, które ukazują przedwojenne Zadziele pochodzą głównie z albumu rodzinnego moich dziadków. Album ten przetrwał zawieruchę wojenną zamurowany w fundamentach domu. Historia ta jest we mnie – mam też nadzieję, że będzie żywa nie tylko w naszej rodzinie, ale także wśród osób, które zechcą się z nią zapoznać.

Efektem mojego opracowania tematu jest książka „Zadziele piękna wioska”, która składa się z dwóch przeplatających się wątków: historycznego, stworzonego na bazie ogólnodostępnych materiałów i opracowań, oraz biograficznego, opartego na wspomnieniach ludzi, którzy mieszkali w przedwojennym Zadzielu.

Zamów książkę

Zadziele nigdy nie zostanie zapomniane. Jest na zawsze nieodłączną częścią naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego, naszej tożsamości, naszej żywieckiej wspólnoty. Tak jak nie zapomina się rodziców nawet gdy odejdą, tak Zadziele po wsze czasy będzie z nami. Niech te spisane wspomnienia staną się początkiem trwałej obecności społeczności Zadziela w naszym życiu.

Pragnę podziękować Burmistrzowi Miasta Żywca Panu Antoniemu Szlagorowi za objęcie patronatu nad publikacją „Zadziele piękna wioska” oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej powstania.

LIST BURMISTRZA ŻYWCA: